Skogome – skola med skyddsrum

2018-01-24|Kommentarer inaktiverade för Skogome – skola med skyddsrum

En skola med tillhörande skyddsrum för årskurs 1-6 utförs i partnering för ABCD bygg i Skogome där beställaren är Göteborgs stad. GMB utför betongarbeten i projektet.

Tjuvkils ängar

2017-12-15|Kommentarer inaktiverade för Tjuvkils ängar

GMB har fått förtroendet att utföra markarbetena för nyexploatering av bostäder på Tjuvkils ängar. Kontrakten avser första etappen som består av totalt grundläggning av 11st villor och 10st lägenhetshus om 4 lägenheter per hus med tillhörande finplanering. Beställare [...]

Fundament på Volvo

2017-12-15|Kommentarer inaktiverade för Fundament på Volvo

GMB utför sprängning- och betongarbeten för fundament till Volvos nya fräs för bildetaljer. Arbetet innebär sprängning inne i Volvos lokaler samt en ett betongfundament anpassat fräsmaskinen som är av märket Breton.

Billingegatan

2017-11-16|Kommentarer inaktiverade för Billingegatan

GMB utför ca 500m VA-ledningar samt el, tele och belysning i Nya Varvet för Kretslopp och vatten.

Östra Kvillebäcken et 5

2017-11-16|Kommentarer inaktiverade för Östra Kvillebäcken et 5

För Göteborg stad Trafikkontoret utför GMB mark- och gatuarbeten i Kvillebäcken. Arbetet omfattar finplaneringsarbeten på ett flertal gator i området.

Entreprenad på Selma Lagerlöfs torg

2017-06-15|Kommentarer inaktiverade för Entreprenad på Selma Lagerlöfs torg

GMB har tecknat kontrakt med GöteborgsLokaler om att utföra en entreprenad bestående av markarbeten, spontkonstruktioner, pålning, betongarbeten samt el och vvs arbeten för nybyggnad av ett stadsdelshus och ett centrumhus på  Selma Lagerlöfs torg. Projektet [...]