GMB utför ca 500m VA-ledningar samt el, tele och belysning i Nya Varvet för Kretslopp och vatten.