Infrastruktur

Inom segmentet infrastruktur utförs mark- och ledningsarbeten samt byggnation av vägar, järnväg och annan infrastruktur. GMB erbjuder anläggningsarbeten i alla olika storlekskategorier där möjlighet finns till att utveckla stadsmiljön i form av nya ledningar, exploateringsområden och gator.

Grundläggning

Genom vår långa erfarenhet och nära samarbete till våra underentreprenörer erbjuder GMB ett helhetsansvar för grundläggning av olika fastigheter. Vi tar ansvar för en helhet från markarbeten till färdig betongplatta och platsgjutna väggar med tillhörande VA-ledningar och övrig media.

Betong

GMB utför platsgjutna betongkonstruktioner i form av grundfundament, betongplattor, väggar och valv. Med en gedigen kunskap och erfarenhet hos arbetsledare och yrkesarbetare genomför GMB alla olika typer av projekt i nära samarbete med kund och leverantörer.