Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy för GMB Entreprenad AB

I samarbete med våra beställare och underentreprenörer utför vi projekt med god kvalitet där miljö och arbetsmiljö är i fokus. Projektets krav tillsammans med övriga lagkrav tillgodoses med en målsättning att ständigt förbättra.

Våra riktlinjer/åtaganden för ständig förbättring är:

  • Ordning och reda
  • Engagerad och yrkeskunnig personal för professionellt utförande
  • Kunskapsåterföring mellan projekt
  • Löpande uppdatering gällande lagar, förordningar och aktuella kundkrav
  • Nära samarbete med medarbetare, kund, underentreprenörer och andra intressenter
  • Förbättring av ledningssystem
  • Eliminera faror och minska arbetsmiljörisker
  • Skydda miljön
  • Förebyggande av förorening