För Göteborg stad Trafikkontoret utför GMB mark- och gatuarbeten i Kvillebäcken. Arbetet omfattar finplaneringsarbeten på ett flertal gator i området.