GMB har tecknat kontrakt med GöteborgsLokaler om att utföra en entreprenad bestående av markarbeten, spontkonstruktioner, pålning, betongarbeten samt el och vvs arbeten för nybyggnad av ett stadsdelshus och ett centrumhus på  Selma Lagerlöfs torg. Projektet är ett led i att utveckla Selma Lagerlöfs torg där det på sikt planeras för upp till 3000 nya bostäder.