GMB har fått förtroendet att utföra markarbetena för nyexploatering av bostäder på Tjuvkils ängar. Kontrakten avser första etappen som består av totalt grundläggning av 11st villor och 10st lägenhetshus om 4 lägenheter per hus med tillhörande finplanering. Beställare är Mexab.