En skola med tillhörande skyddsrum för årskurs 1-6 utförs i partnering för ABCD bygg i Skogome där beställaren är Göteborgs stad. GMB utför betongarbeten i projektet.