GMB utför renovering parkeringshus på Volvo. Projektet omfattar utbyte av befintlig isolering (cellplast o cellglas), ny isolering, nytt tätskikt, byte ramper, bl. demonterad/ombyggd sluss samt tillhörande kringarbeten. Beställare är Byggfokus / Volvo.