GMB utför mark- och betongarbeten för ny idrottshall i Lunden. Tilldelningen avser etapp 1 som innehåller mark- grundläggning- och betongarbeten upp till färdig betongplatta. Beställare är Idrotts- och föreningsförvaltningen.