GMB utför mark-, grundläggning- och betongarbeten för två nya hallar på Volvo personvagnar.