GMB bygger en gång- och cykelväg i Kållered för Mölndal stad.