GMB utför sitt första projekt för Trafikkontoret. Projektet omfattar etapp 2 i Marieholms bussuppställning och är en bussuppställningsplats för tillfällig reglering av bussar.